Company Joomla Templates
Banner

Wrapper

Feed Display

No Feed URL specified.

เว็บลิงค์

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

515

{besps}besps_buttons{/besps}

{besps_l}besps_buttons{besps_l}

Facebook Qsocialbox

Self Learning

สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

Print
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางธุดงค์กรรมฐานและเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก และคณะสงฆ์ได้ให้การต้อนรับ ช่วงเย็นได้นิมนต์ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ได้บรรยายถวายความรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางธุดงค์กรรมฐานและเข้าพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก และคณะสงฆ์ได้ให้การต้อนรับ ช่วงเย็นได้นิมนต์ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ได้บรรยายถวายความรู้แก่สามเณร  ในตอนเช้าวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้เข้ารับบิณฑบาตรที่หมู่บ้านดอนยาง แล้วกลับมาฉันภัตตาหารเช้าที่ศูนย์ฯ ซึ่งมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) พร้อมด้วยนายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมครอบครัว โยมสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น คณะโยมสีดา ไหมไทย อาจารย์รัชนีบูรณ์ และคณะ  ชาวบ้านดอนยางได้ถวายภัตตาหารเช้า

พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะนำสถานที่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บรรายธรรม

พระมหาสมัย ผาสุโก นำสามเณรบิณฑบาตรภายในหมู่บ้านดอนยาง

นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น ตักบาตรสามเณร

โยมลำดวน โคตรทุม ร่วมทำบุญตักบาตร

รองสุมาลี ฐานวิเศษ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ทำบุญตักบาตรสามเณร

พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมฉันภัตตาหารเช้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อนุโทนาทาน

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

By A Web Design

Open in new window

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

er

moe

krsp