Company Joomla Templates

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

Banner

Login Form

Wrapper

Feed Display

No Feed URL specified.

เว็บลิงค์

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

515

{besps}besps_buttons{/besps}

{besps_l}besps_buttons{besps_l}

Facebook Qsocialbox

Self Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
Written by Administrator   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ พร้อม พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์วรชัด ปยุตฺโต และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในเทอมที่ 1/2555 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ในปีการศึกษานี้ มีสามเณรระดับชั้น ม.1 -4 จำนวน 97 รูป มีพระคณาจารย์ จำนวน 6 รูป และมีครูคฤหัสถ์อีกจำนวนหนึ่งที่ทำการสอนและดูแลสามเณร โดยมีพระมหาโอภาส ฐิตญาโณ

Read more...
 
บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เป็นวันบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ มมร.อส. โดยในพิธีได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาก มมร. ส่วนกลาง มาให้โอวาท และพิธีการในวันนี้มีดังต่อไปนี้

 

Read more...
 
สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) Print
Written by Administrator   
วันที่ 27 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมูลนิธิพระรัตนตรัย ได้จัดขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในการนี้ได้เข้าถวายสักการะพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) อีกด้วย
Read more...
 
สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1 Print
Written by Administrator   
เมือวันที่ 17 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิกาบดี พระมหาสัจจรักษ์ ปาลโก พระมหาภัทรชัยถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย นายจักราวุธ แซ้แต้ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเยื่ยมสามเณรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมเดินธุดงค์ ณ วัดป่าคำหวายยาง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินธุดงค์ต่อไปที่

Read more...
 
สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ และ พระอาจารย์ ทวี อภโย ได้พาสามเณรออกเดินธุดงค์ จากวัดป่าคีรีวัน ไปสำนักสงฆ์คำเม็กวนาราม บ้านดงเย็น เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ท่ามกลางแดดในช่วงเมษาอันร้อนระอุ สามเณรที่ได้ร่วมเป็นสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเลย ซึ่งการธุดงค์จำทำให้หัวใจสามเณรแข็งแกร่งพร้อมที่จะฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี

Read more...
 
สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์ Print
Written by Administrator   
วันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติธรรม โดยมีพระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย และสามเณรกฤษฎา พิริยตระกูล ได้นำมา ซึ่งวัดเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีพระมหาจริตทธิ์ วชิรเมธี เป็นเจ้าอาวาส และท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังได้แสดงธรรมบรรยายให้ความรู้แก่เหล่าสามเณรอีกด้วย
Read more...
 


Page 11 of 12

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

By A Web Design

Open in new window

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ข่าวไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษา
ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษาจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวการศึกาษา

ฟอนต์สารบรรณ

Polls

Joomla! is used for?
 

โรงเรียนสาธิต มมร

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

er

moe

krsp