งานกีฬาสี

Print
Written by Administrator   

กันยายน 2555 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชัน ได้จัดกีฬาสีในโรงเรียน โดยแบ่งเป็นประเภทกีฬา ดังต่อไปนี วิ่งผลัด 4X100 วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง โดยมีอาจารย์ควบคุมดูแลกันอย่างใกล้ชิด