gototopgototop
งานกีฬาสี 2554 Print

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬาสีนำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคปกติคฤหัถส์ ประกอบไปด้วยกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักคะเย่อ และ กอลฟ์บก เป็นต้น มีนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมลงแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน ทำกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดการแข่งขัน

คุณสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ กรรมการและโฆษกประจำการแข่งขัน

เริ่มตั้งขบวนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

พระมหาศุภชัย ศุภกิจฺโจ แม่งานกีฬาสี

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา

กีฬาพื้นบ้านประเภทชักคะเย่อ

กีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่งผลัด (กางเกง)

กีฬาพื้นบ้านเป่่าแป้งและเป่าโป่ง

กีฬาพื้นบ้านประเภทกอลฟ์บก

การแข่งขันฟุตบอล ทีมคณาจารย์และนักศึกษา

ซึ่งแม้ว่าจะเปียกปอนจนเลอะเทอะ แต่งานนี้ก็สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และความรักในสถานบัน มมร.