gototopgototop
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556 Print
There are no translations available.

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ กรอ รอบ1 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ กยศ รอบ1

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ กยศ รอบ2

 

ประกาศเพิ่มเติม 2 ไฟล์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2556

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา)
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) 

หมายเหตุ   ให้นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ กยศ. ได้ที่ ห้อง 113 อาคารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ในเวลาทำการ