gototopgototop
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด Print

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางไปร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระธรรมฐิติญาณ และพระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เป็นประธานในพิธี