gototopgototop
ศูนย์บริการวิชาการ Print

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ โดยท่านพระอาจารย์พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ได้ปรับเเต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารย์ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นที่อ่านหนังสือ ตำรับตำราเรียนต่างๆ ให้เเก่นิสิต นักศึกษา ที่เข้ามาพักผ่อนอิริยาบถในเวลาว่าง เเละ ในเวลาเดียวกันนี้ก็ได้มีชมรมวาทศิลป์ ได้ร่วมถ่ายเป็นที่ระลึกหลังจากซ้อมพูดเชิงนักข่าวเสร็จแล้ว