gototopgototop
ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ Print
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2556 พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ  ผอ.สนง.วิทยาเขตอีสาน และ อ.ชนาธิป  ศรีโท ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยท่าน ผอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดหาต้นไม้ส่วนหนึ่งมาให้นักศึกษาที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษปลูกในวันที่กลับจากค่ายด้วย