gototopgototop
ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ Print

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556  อาจารย์เอกชาตรี  สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี วข.อีสาน ร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ คือท่านสุมาลี ฐานวิเศษ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และหน่วยงานทั้งสองแห่งจะร่วมมือพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป