gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา Print

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา ซึ่งการออกเผยแผ่ครั้งนี้ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครบ 100 ปี