gototopgototop
งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร Print
เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2556 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต ได้จัดการอุโบสถสามัคคีขึ้นที่วัดป่าสว่างพร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยในงานมีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธาน และมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ทั่วทั้งจังหวัดเข้าร่วมงาน ซึ่งงานอุโบสถสามัคคีนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัดต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ และถือเป็นการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในคราวเดียวกันอีกด้วย