gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ Print

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และ อาจารย์ชนาธิป ศรีโท เป็นผู้ควบคุมดูแล และพระวิทยากร ปี 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง การออกอบรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ครบ 100 ปี และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนและคณาจารย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


 
 
 
 
 

 /p>