gototopgototop
เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25 Print

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน นำคณะพระศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต) ออกให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25 ขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณาจารย์ให้การต้อนรับอย่างดีเสมอ