gototopgototop
โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน Print

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งได้เชิญครู ประมาณ 400 ความาร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร การประชุมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป็นประธานจุดธูปเทียนและกล่าวเปิดงาน ในช่วงเช้าพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคของครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ช่วงเที่ยงมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย และมีการบรรยายต่อในช่วงบ่ายโดย พระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ