gototopgototop
โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 Print
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จัดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึ่งในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ช่วงท้ายโครงการมีการแสดงดนตรีศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลาง หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย