gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Print

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ประมาณเวลา 16.00 น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหานิรันดร์ สุวิชชานนฺโท และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ออกเยี่ยมดูบริเวณน้ำท่วมในหมู่บ้านห้วยชัน จังหวัดขอนแก่น และได้มอบยาสามัญประจำบ้านแก่เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยชันและประชาชนในหมู่บ้าน ที่ได้รับจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และกรมควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ที่บริจากส่งตัวแทนมามอบให้กับคณะผู้บริหารเพื่อแจกให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

 

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ดูแลและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

ในระหว่างทางชาวบ้านก็ได้ขอแรงนักศึกษาจิตอาสาที่ได้ย้ายมาประจำหมู่บ้านห้วยชันนี้ ก็ได้ยกตู้ช่วยชาวบ้านก่อน

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมกับรองเท้าบูสยาวให้กับเจ้าอาวาสด้วย

ในช่วงเวลา 18.00 น.คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้ออกให้ความช่วยเหลือชาวบ้านยกสิ่งของและมอบอาหาร ยารักษาโรคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อย หลังจากเลิกงานทุกวัน นำโดย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน อาจารย์ธนากร ชูสุขเสริม นายวิไล ไชยทางพร้อมภรรยาและลูก นายไพวัลย์ แก้วไพทูล นายจักราวุธ แซ้แต้ นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ นางสาวกุลธิดา กองทอง และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ นอกจากนี้หลังจากการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังออกเดินทางสำรวจหมู่บ้านบริเวณใกล้แม่น้ำด้วย เพื่อพบเห็นประชาชนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือด้วย


ตัวแทนจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและกรมควบคุมโรคขอนแก่น ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ยังมาให้กำลังใจและมอบปัจจัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ ยารักษาโรค ที่ขาดและอาหารแก่นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในชมรมวิทยุสื่อสาร (ศูนย์ข่าวอีสาน)ช่องความถี่ 12 ชมรมจิตอาสาของ มมร.วิทยาเขตอีสานและศูนย์วิทยุสื่อสาร (ศูนย์รณยุทธ) ช่องความถี่ 46 จากหน่วยงานภายนอก ที่มีจิตอาสาร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาจิตอาสาได้ออกให้ความช่วยเหลือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิทยุสื่อสารของ มมร.วิทยาเขตอีสานได้รับความยกย่องชมเชยจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และได้รับคำขอบคุณจากตำรวจทางหลวง เทศบาลตำบลพระลับ และชาวบ้านที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบนทางหลวงยามกลางคืน ที่มีประชาชนอพยกขึ้นมาบริเวณถนนบ้านพระประทาย ตำบลพระลัพบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มา และในช่วงกลางวันก็ให้ความช่วยเหลือยกสิ่งของออกจากบริเวณบ้านที่ถูกน้ำท่วม


ศูนย์วิทยุสื่อสารมมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมมือกับศูนย์รณยุทธ นำทรายมาให้ชาวบ้านดงพอง

พระราชพุทธิมุนีได้ออกเยี่ยมดูน้ำท่วมและได้นำข้าวสารอาหารแห้งแจกให้กับชาวบ้านท่าประทายด้วย

 

 


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และขอขอบคุณผู้ที่อุปการะคุณให้การสนับสนุนกิจการงานจิตอาสาของนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : IT MBUISC สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 01.40 น.

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC