gototopgototop
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส Print

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้จัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน โดยมีท่าน พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและคณาจารย์นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ไปร่วมงานถวายสมเด็จพระสังฆราช