gototopgototop
รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย Print
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดผาตากเสื้อ และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับนิมนต์ร่วมงานทอดผ้ากฐิน พิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างเจดีย์ใหม่ และพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นำโดยพระอาจารย์สมเดช อาจาโร เจ้าอาวาสวัดผาตากเสื้อ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรเทโว ในบริเวณวัดผาตากเสื้อ และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธียกเสาเอก-เสาโท และพิธีเททองหล่อพระประธาน  นอกจากนี้ ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากด้วยเช่นกัน