gototopgototop
นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี Print

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556  ณ จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ประมาณ  5 ไร่ ครึ่ง  รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-2 กลุ่ม We speak English จำนวน 16 คน ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่ บ้านหนองหมื่นเท้า ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี  และเป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต