gototopgototop
มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ Print

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ช่วยน้ำท่วมที่วัดท่าประทาย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์พระมหาวีศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ไปถวายเจ้าอาวาสวัดท่าประทาย