gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม Print
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณเวทีกลางงานไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยการนำของนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำขอนแก่น (นายเซีย ฝูเกิ้น) ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วย "ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอถวายพระพรชัยมงคล.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ขอทรงพระเกษมสำราญ.. สถิตเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรไทย...ไปจนชั่วกาลนานเทอญ.. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"