gototopgototop
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Print

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนักศึกษา ร่วมจัดงานปีใหม่และจับของขวัญ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยในงานได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร พระอาจารย์ธงชัย กตชโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ร่วมจับของขวัญ และกล่าวให้โอวาทและพรปีใหม่ในงานนี้