gototopgototop
พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่ Print

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 คืนที่ 4 ของการสวดอภิธรรมศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) ซึ่งเป็นการสวดอภิธรรมคืนสุดท้าย วันนี้มี 9 เจ้าภาพ และวันพรุ่งนี้เป็นวันฌาปนกิจ วันนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์บรรพชิตและคณาจารย์คฤหัสถ์มากมายที่มาร่วมงาน ในวันพรุ่งนี้พิธีการสงฆ์จะเริ่ม 10.30 น. เป็นการถวายภัตตาหารเพล ซึ่งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะมาช่วงงานของพี่หาร สามารถมาได้ก่อนเวลา จากนั้นจะทำการเคลื่อนศพในช่วงบ่าย มีการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธ. และสวดมัตติกาบังสกุล และฌาปนกิจตามลำดับ