gototopgototop
ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4) Print

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557   ได้จัดทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น โดยการเริ่มเดินไปวัดป่าแสงอรุณเป็นที่แรก ต่อด้วยไปกราบพระธาตุขามแก่นแห่งที่ 2 ต่อ ด้วยหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง ชมการแสดงงูจงอางบ้านโคกสง่า แล้วเดินไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่เขื่อนอุบนรัต ขอนแก่น และอีกหลายที่ ..ในการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา จาก มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตอีสาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ