gototopgototop
คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี Print

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โครงการทัศนศึกษาธรรมสัญจร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์  ชาตฺสุโภ อ.สุทธินันท์  พรหมพันธ์ใจ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสานพร้อมครอบครัวนำรถส่วนตัวไปทัศนศึกษา ที่วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ. อุดรธานี ได้รับความสุขและบุญกุศล....ในครั้งนี้