gototopgototop
พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ Print
There are no translations available.

 


 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีมมร ฝ่ายบริหารและพระมหานิรันดร์ สุชิชานนฺโท ได้นำเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ ในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมอบให้พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการมอบให้ต่อ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 25 ตัว ที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม นอกจากนี้คณะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติได้ออกเดินทางไปแจกสิ่งของที่ออกขอบริจาก จากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น บริเวณถนนคนเดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตภาคกลาง ได้แก่จังหวัดอยุธยา เขตวังน้อย และจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่งเวลาประมาณ 07.20 น.