gototopgototop
พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ Print

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีมมร ฝ่ายบริหารและพระมหานิรันดร์ สุชิชานนฺโท ได้นำเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ ในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมอบให้พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการมอบให้ต่อ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 25 ตัว ที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม 

  นอกจากนี้คณะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติได้ออกเดินทางไปแจกสิ่งของ ที่ออกขอบริจาก จากประชาชนในจังหวัดขอนแก่น บริเวณถนนคนเดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตภาคกลาง ได้แก่จังหวัดอยุธยา เขตวังน้อย และจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่งเวลาประมาณ 07.20 น.

ประมวลภาพจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม