gototopgototop
ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง Print

เมื่อวันที่  21-22 กุมภาพันธ์  2557   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต  พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ในครั้งนี้   ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษา มมร.อส  เพื่อร่วมบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ขออนุโมทนาทุกสายศรัทธาที่หลั่งไหลไหลมาช่วยงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้ม ข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง ทุกประการด้วยเทอญ
ให้มีสุข เท่าที่ จะมีได้
มีหัวใจ เต็มใจ เต็มใฝ่ฝัน
มีน้ำใจ ใกล้ชิด สนิทกัน
ตลอดชั่วนิรันดร์ ...

 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ