gototopgototop
นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย Print

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น  การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผู้อำนวยการสถาบันสัมติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนก่น ที่ได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้เป้นจำนวนมาก  มีคณาจารย์และนักสึกษาจากคณะอื่นๆ ของ มมร.อส เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก...