gototopgototop
สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย"พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. ผอ.โรงเรียนสาธิต มมร (รองอธิการบดี มมร.อส.), พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม พร้อมคณาจารย์ส่วนหนึ่ง นำสามเณร ม.4-5 ร.ร.สาธิต มมร จำนวน 15 รูป โดยสามเณรทั้งหมดเป็นสามเณรเปรียญ ป.ธ.3-4 ไปถวายตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติกรรมฐาน กับหลวงพ่อพิมพา วัดดงคล้อ และวัดผาน้ำเที่ยง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งวัดทั้งสองตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาก วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยสามเณรให้คุ้นเคยกับการปฏิบัติต่อไปในอนาคต เพื่อสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสืบทอดศาสนทายาทให้มั่นคง"