gototopgototop
เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557 Print

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา18.00 น. พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธ. เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เมตตานุเคราะห์เป็นประธานพิธี โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เทศน์สอนนาคแทนหลวงพ่อพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 มมร.วิทยาเขตอีสาน