gototopgototop
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร Print

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 7.3 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระมหาวิทยา ปริปุณณสีโล  เป็นประธานการประชุม โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นเกียรติกับผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อให้งานพิธีรับประทานปริญญาบัตร บรรลุผลตานโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย