gototopgototop
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย Print

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย  ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2557 โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ วัดหินหมากเป้ง โดยการนำของพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต เจ้าอาวาสวัด นำสวดมนต์ และร่วมออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้าทุกวัน แล้วในช่วงบ่ายมีกิจกรรมออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม โดยมุ่งหน้าไปที่  วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย..