gototopgototop
บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย) Print

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระครูปลัดสังวรณ์ กิติติสาโร พร้อมคณาจารย์ที่มีคำสั่งมอบหมาย ได้นำพระนักศึกษาฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดภูนกกระบาแห่งบ้านดงต้องหมู่ที่ 6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในช่วงเช้ามืดมีการทำวัตรเช้า ณ อุโบสถ โดยการนำของพระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัด  พระครูจันทร ปัญญาภรณ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อจันทร" นำสวดมนต์ และร่วมออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้าทุกวัน และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมนั่งสมาธิฝึกจิต ปฏิบัติกรรมฐานด้วย นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย