gototopgototop
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่ Print

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ส่งหมอลำนักศึกษา มมร.อส เข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่ ณ กรมประชาเขตสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น