gototopgototop
พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 Print

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นพิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นแม่งานโครงการ ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงกิจกรรมปิดท้ายโครงการจากพี่นักศึกษาและน้องๆ ผู้เข้าร่วมอบรม...