gototopgototop
วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557 Print

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง โดยพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์วัดศรีจันทร์ จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียน ในช่วงก่อนพิธีไหว้พระสวดมนต์ มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ ในเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชา