gototopgototop
การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำทำความดี ทำบุญแก่น้องคนพิการคนตาบอด นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน ได้มอบหมายให้นักศึกษาเดินทางไปโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เพื่อนำขนมไปมอบให้กับน้องๆ คนพิการทางสายตา และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น จัดข้าวเที่ยงให้กับน้องๆ ช่วยแม่บ้านที่ทำกับข้าว สอบถามความเป็นอยู่น้องและสนับสนุนสินค้าจากฝีมือของน้องๆ ที่ได้ร่วมกันจัดทำในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่


 
 

นักศึกษาได้ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือน้องๆคนพิการคนตาบอด
 
 
สิ่งของที่นำมามอบให้กับน้องๆ คนพิการคนตาบอกในครั้งนี้


 
บรรยากาศในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันของน้องๆ คนพิการคนตาบอด

 
นอกจากนี้ยังได้รับคำขอบคุณจากตัวแทนน้องๆ ที่มอบให้แก่ผู้มาเยี่ยม และน้องๆได้ร่วมกันร้องเพลง (กำลังใจ) ซึ่งๆ จนน้ำตาพี่ๆไหลออกมาจากใจจริง