gototopgototop
คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557 Print

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต นำคณาจารย์นักศึกษา เข้าถวายมุทิตา คารวะหลวงพ่อ พระครูอนันตสารคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองเรือ-บ้านฝาง วัดป่าอนันตคุณ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  พร้อมรับมอบทุนอุปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อไป เนื่องด้วยถึงวาระครบรองอายุวัฒนมงคล ครบ 74 ปี