gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554 Print
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย งานวันลอยกระทงขึ้น ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ได้มีการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานเกี่ยวกับกองกิจการนักศึกษา เพื่อแบ่งหน้าที่กันประกอบไปด้วย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ดูแลการประกวดร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายจักราวุธ แซ่แต้ ดูแลขบวนแห่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตอาสา งานจราจรและวิทยุสื่อสาร นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ดูแลการจัดทำสอดดาวการกุศล ร่วมกับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ดูแลการจัดทำกระทงและสถานที่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมีคณะกรรมการปีที่ 2 เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีนายธันวากร ทิพฤาตรี ประธานรุ่นปี 2 ช่วยสร้างสรรคผลงาน
นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษาได้รับนโยบายจากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานให้จัดงานแบบเรียบง่าย และได้ออกเดินตรวจตาดูนักศึกษาที่เตรียมงานในช่วงกลางคืนทุกวัน ส่วนพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้เดินเยี่ยมชมและให้กำลังแก่นักศึกษาที่เตรียมงาน และยังมีพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสานได้ออกขอสิ่งของจากวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะนำมาเป็นรางวัลจับฉลากสอดดาวการกุศลในครั้งนี้ด้วย
นางนพมาศน้อย


ซุ้มสอยดาวการกุศล ได้เปิดร้านตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ฉลากได้หมดตั้งแต่ 1 ชม.แรก
ทำให้ผู้เข้าร่วมงานที่มาทีหลังอดได้จับฉลากเพื่อการกุศล บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานในครั้งนี้

วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป


พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายณัฐพล แก้วขัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายสุชาติ โครตทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าพิธีเปิดงานวัลลอยกระทงและร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ด้วย

ในช่วงกลางคืนก็ได้มีคนแก่คนเฒ่าพาลูกหลานมาลอยกระทงจำนวนมาก กระทงมีจำหน่วยไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยคณะกรรมการประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง
พิธีกรดำเนินรายการ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
มีผู้เข้าประกวดจำนวนมาก ประกอบไปด้วยนักศึกษา และประชาชนทั่วไปนักศึกษาชมรมจิตอาสาได้ออกร้านขายข้าวจี่ อาหารประจำภาคอีสาน


 


ในช่วงกลางคืนก็มีนักศึกษางานจราจร ศูนย์วิทยุสื่อสาร และชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (หน่วยเฉพาะกิจ) ได้จัดบุคลากรมาให้ความอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยพระมหาสมัย ผาสุโก ได้มอบหมายให้พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ และอาจารย์อรววณ พะมณี เพื่อเตรียมความพร้อมภายในงานให้เรียบร้อยได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่งานจราจร ดต.ฉลอง เรืองศรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 5 จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
 นายธันวากร ทิพฤาตรี ประธานรุ่นปี 2กำลังส่งให้น้องๆจัดขบวน
นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย 

สามารถรับชมภาพวีดีโอ
ความเชื่อ 
    เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ
    เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
    เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ
    ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพระยามารได้

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC