gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1 Print
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมตัวแทนคณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น (สปข.1) นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเชียนให้กับประชาชนและนักเรียน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วย