gototopgototop
พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น/ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และพิธีเปิดวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ธรรมยุต อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นอกจากนี้มีพระเถรานุเถระร่วมงานจำนวนมาก รวมทั้งพระภิกษุสามเณรต่างๆ ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่าย โดยเฉพาะ ครูบาอาจารย์ สามเณร รร.สาธิต มมร คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มมร ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่นับเป็นอีกก้าวหนึงของการพัฒนาการศึกษาของชาติ ของพระพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมเช่นเดียวกัน