gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย Print
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต, พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์และพระสมบูรณ์ อุตฺตโม ได้นำคณาจารย์ ออกนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ในโครงการค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงเรียนพระพุทธบาทเทศรังสี, โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ได้การออกนิเทศในครั้งนี้ คณะครูโรงเรียนต่างๆให้การต้อนรับเป็นอย่างมากด้วย