gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Print
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา, นายวรเทพ เวียงแก, นายแก่นเพชร แฝงสีมล, ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน, นางสาวขวัญใจ แก้วแสง, นายธนกร ชูสุขเสริม, นายประยูร จันตะโส, ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี, ผู้นำเหล่าทัพ, ข้าราชการทหาร, ตำรวจรวมทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนมาก