gototopgototop
งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง Print

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา หลังจากกลับจากการแข่งขัน ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจ พร้อมทั้งมีการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย ระหว่างวิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตร้อยเอ็ด นัดกระชับมิตร จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน