gototopgototop
นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก Print

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 หลังจากเสร็จสิ้นงานมหกรรมสื่อปฐมวัย ประจำปี 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ โดย พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ อาจารย์ชุลีพร นาหัวนิล ได้นำสื่อจากการจัดแสดง มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น