gototopgototop
ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ Print
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน, พระครูวินัยธรเชาวพิธ สุธีโร ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดบูชาเครื่องทองน้อยเคารพสรีระสังขาร นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบพวงมาลาพระราชทานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้จุดบูชาพระธรรม ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญ กุศลกว่าหมื่นคน