gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ Print
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และคณะสงฆ์ภาค 9 ธรรมยุต นำโดย พระธรรมดิลก ดร. (สมาน สุเมโธ ปธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมพระสงฆ์ 50 รูป แสดงพระธรรมเทศนาแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนที่มาร่วมงานด้วยความเคารพศรัทธา ทั้งนี้ เจ้าคณะภาค 9 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และคณะสงฆ์ภาค 9 (ธรรมยุต) ได้มอบเงินบริจาคอีกจำนวน 5,600 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดการและบำเพ็ญกุศลศพ หรือให้นำไปใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธประจำหอผู้ป่วยหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวไทย หลั่งไหลเข้าร่วมสักการะ สรีระสังขารของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อย่างไม่ขาดสาย และในเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลเป็นครั้งแรก โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้า อาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และร่วมสักการะ สรีระสังขารของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อย่างเนืองแน่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก www.kku.ac.th/news