gototopgototop
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า Print
There are no translations available.

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
เปิดรับนักศึกษา ภาคปกติ บรรพชิต และ คฤหัสถ์ หากคุณสมบัติตรง เป็นนักศึกษาโควต้า ไม่เสียค่าเทอมปีแรก
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.54 - 16 ก.พ. 55
 
 

ประกาศแจ้งให้ทราบ เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

 

- รอบโควต้า (ผู้ที่ได้เกรดตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) รับสมัครได้ ตั้งแต่  15 ธ.ค.54 - 16 ก.พ. 55

- รอบสอบคัดเลือก เป็นรอบที่ 2 สำหรับผู้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง ต้องสอบคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกัน จนถึง สิ้นเดือน มีนาคม 2555

 

1. เป็นนักเรียน บรรพชิตหรือคฤหัสถ์

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.80

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 
 
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คฤหัสถ์ (รับตรง)
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ บรรพชิต (รับตรง)
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คฤหัสถ์ (สอบคัดเลือก)
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (สอบคัดเลือก)
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ บรรพชิต (สอบคัดเลือก)
ตารางการรับสมัครนักศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (พระสังฆาธิการ) 
 
 
 
 
 
alt ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
alt ดาวน์โหลดใบสมัคร alt (พิมพ์แล้วกรอกข้อมูลมาจากที่บ้านได้เลยครับ)
 
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ หน้า
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ หลัง
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-242-386