gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ Print

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาคณะวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่วยงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ และเฝ้าฯรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเมรุวัดป่าหนองโง้ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ ซึ่งมรณภาพด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 สิริอายุ 69 ปี พรรษา 48 นอกจากนี้ในการเตรียมสถายที่พิธีทางศาสนา วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ได้นำพระภิกษุสงฆ์จัดสถานที่ในพิธีการด้วย

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 ขอขอบคุณภาพสวย จาก facebook.com นายแต้ม ริมโขง